Ónod község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az Ónodi Polgármesteri Hivatalban 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 02. 16 - 2022. 01. 01

Ónod Község Önkormányzat Polgármesterének

4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Ónodi Polgármesteri Hivatalban 2021. évi igazgatási szünet elrendelésérőlÓnod Község Önkormányzatának Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi XCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


A rendelet hatálya kiterjed az Ónodi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, illetve munkavállalóra.2.§


A Hivatal 2021. évi munkarendjében 2021. december 20. napjától 2021. december 31. napjáig téli igazgatási szünetet tart.3. §


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. január 1. napján hatályát veszti.


  1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Ónodi Polgármesteri Hivatalban 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 4/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete.

Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

  polgármester                                                                                   jegyző

Kihirdetve:

Ónod, 2021. február 15.                                                                                        dr. Polgári Orsolya

                                                           jegyző

Mellékletek