Ónod község Polgármesterének 14/2020 (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 13/2020. (XI. 03.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 23 - 2020. 11. 25

Ónod Község Önkormányzat Polgármesterének

14/2020. (XI. 24.) rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 13/2020. (XI. 03.)

szóló önkormányzati rendelet módosításárólÓnod Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 13/2020. (XI. 03.) rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Ónod Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

            Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

               polgármester                                                                                 jegyző


Kihirdetve:

Ónod, 2020. november 23.                                                                                        dr. Polgári Orsolya

                                                           jegyző

Mellékletek