Ónod község képviselő testületének 10/2019 (XI.22.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 22 - 2019. 11. 23

Ónod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről szóló

2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: „R”) módosítása kapcsán a következőket rendeli el:





A „R” 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„2. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

                       

                                               934 541 264 Ft           Költségvetési bevétellel

                                               934 541 264 Ft           Költségvetési kiadással

                                   _____________________________________________

                                                           0  Ft                Költségvetési egyenleggel

                                                           0  Ft                - ebből működési

                                                           0  Ft                felhalmozási

állapítja meg.”



2. §


A „R” 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


3. §

A „R” 9.2 melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


4.§

A „R” 9.3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.




5.§


A „R” a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Tarnóczi József                                                                                dr. Polgári Orsolya     

  polgármester                                                                                            jegyző


A kihirdetés napja: 2019. november 21.


Ónod, 2019. november 21.



dr. Polgári Orsolya

jegyző


                                              


Mellékletek