Ónod község képviselő testületének 9/2018 (XI.15.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők napjáról

Hatályos: 2018. 11. 15

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XI. 15.) Önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők napjárólÓnod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) Az Ónodi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Amennyiben az adott év július 1. napja egyébként is munkaszüneti napra esne, a Közszolgálati Tisztviselők Napja - az ügyfelek előzetes értesítése mellett - az adott év más munkanapjára áthelyezhető.

(3) A (2) bekezdésben biztosított választási lehetőségben az Ónodi Polgármesteri Hivatal jegyzője rendelkezik döntési hatáskörrel, mely a polgármester jóváhagyásához kötött.


2.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ónod, 2018. november 14.          Tarnóczi József                                                                dr. Polgári Orsolya 

            polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet  kihirdetve: 2018. november 14.

                                                                                                         dr. Polgári Orsolya 

                                                                                                                  jegyző                        

Mellékletek