Ónod község képviselő testületének 3/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak és az önkormányzat által nyújtott támogatás mértékének megállapításáról szóló 3/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 11/2019. (XII. 10.), valamint a 11/2016. (XI. 18.) rendelettel

Hatályos: 2020. 03. 01

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (II. 13.) rendelete

az étkezési térítési díjak és az önkormányzat által nyújtott támogatás mértékének megállapításáról szóló 3/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról,

egységes szerkezetben a 11/2019. (XII. 10.), valamint a 11/2016. (XI. 18.) rendelettel


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Térítési díjak


1. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közül az Ónodi Homokvár Óvodában a gyermekek napi háromszori étkeztetése esetén fizetendő térítési díj 457,- Ft + ÁFA/ adag (bruttó 580,- Ft). A gyermekeknek biztosítandó ebéd térítési díja 315,- Ft + ÁFA/adag (bruttó 400,- Ft).


(2) A Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a napi háromszori gyermekétkeztetés esetén a fizetendő térítési díj 500,- Ft + ÁFA/adag (bruttó 635,- Ft). A gyermekeknek biztosítandó ebéd térítési díja 350,- Ft + ÁFA/adag (bruttó 445,- Ft).


(3) Ónod Község Önkormányzata a Casa Nostra 2007. Kft. fenntartásában működő konyhán keresztül biztosítja a településen az 1. §-ban meghatározott intézményekben a gyermekétkeztetést.2. §

Az önkormányzat által nyújtott támogatások


(1) Az Önkormányzat azon ónodi lakcímmel rendelkező gyermekek részére, akik az 1. §-ban meghatározott intézményekben veszik igénybe a gyermekétkeztetést, a gyermekétkeztetést térítésmentesen biztosítja.


(2)  Az Önkormányzat azon gyermekek részére is térítésmentesen biztosítja a gyermekétkeztetést, akiknek a szülője, törvényes képviselője az 1. §-ban meghatározott intézménnyel áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.


3. §


(1) A házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítés vagy személyi gondoskodás térítési díja egységesen 370.- Ft/óra + ÁFA.


4. §


  1. Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.Ónod, 2020. február 12.Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

  polgármester                                                                                  jegyző


A kihirdetés napja: 2020. február 12.


dr. Polgári Orsolya

jegyző1. számú melléklet a 3/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Támogatott csoport

Étkezés

Nyersanyag költség

Előállítási költség

Étkezés díja (nettó)

27% ÁFA

Étkezés díja (bruttó)


Óvoda

napi 3x

400 Ft

57 Ft

457 Ft

123 Ft

580 Ft

Általános Iskola

napi 3x

450 Ft

50 Ft

500 Ft

135 Ft

635 Ft

Óvoda

ebéd

260 Ft

55 Ft

315 Ft

85 Ft

400 Ft

Általános Iskola

ebéd

280 Ft

70 Ft

350 Ft

95 Ft

445 Ft

Intézményi

dolgozói

320 Ft

66 Ft

386 Ft

104 Ft

490 Ft


Mellékletek