Ónod község képviselő testületének 11/2019 (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a 11/2016. (XI. 18.) rendelettel módosított, az étkezési térítési díjak és az önkormányzat által nyújtott támogatás mértékének megállapításáról szóló 3/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 10

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 11/2016. (XI. 18.) rendelettel módosított,

az étkezési térítési díjak és az önkormányzat által nyújtott támogatás mértékének megállapításáról szóló 3/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításárólÓnod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az étkezési térítési díjak és az önkormányzat által nyújtott támogatás mértékének megállapításáról szóló 3/2014. (II. 05.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: „R”) módosítása kapcsán a következőket rendeli el:


1. §

    A „R” 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

„1. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közül az Ónodi Homokvár Óvodában a gyermekek napi háromszori étkeztetése esetén fizetendő térítési díj 457,- Ft + ÁFA/ adag (bruttó 580,- Ft). A gyermekeknek biztosítandó ebéd térítési díja 315,- Ft + ÁFA/adag (bruttó 400,- Ft).


(2) A Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a napi háromszori gyermekétkeztetés esetén a fizetendő térítési díj 500,- Ft + ÁFA/adag (bruttó 635,- Ft). A gyermekeknek biztosítandó ebéd térítési díja 350,- Ft + ÁFA/adag (bruttó 445,- Ft).”2. §


A „R” a 2020. január 1. napján lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti.Ónod, 2019. december 09.Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

  polgármester                                                                                  jegyző

A kihirdetés napja: 2019. december 09.dr. Polgári Orsolya

jegyző


1. számú melléklet a 11/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

Támogatott csoport

Étkezés

Nyersanyag költség

Előállítási költség

Étkezés díja (nettó)

27% ÁFA

Étkezés díja (bruttó)


Óvoda

napi 3x

400 Ft

57 Ft

457 Ft

123 Ft

580 Ft

Általános Iskola

napi 3x

450 Ft

50 Ft

500 Ft

135 Ft

635 Ft

Óvoda

ebéd

260 Ft

55 Ft

315 Ft

85 Ft

400 Ft

Általános Iskola

ebéd

280 Ft

70 Ft

350 Ft

95 Ft

445 Ft

Intézményi

dolgozói

320 Ft

66 Ft

386 Ft

104 Ft

490 Ft