Ónod Község Önkormányzat Polgármesterének 15/2020 (XI.28.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Önkormányzat Polgármesterének 15/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 28 - 2020. 11. 29

Ónod Község Önkormányzat Polgármesterének

15/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Ónod Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán a következőket rendeli el:
A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„2. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

                       

                                               956 170 000 Ft           Költségvetési bevétellel

                                               956 170 000 Ft           Költségvetési kiadással

                                   _____________________________________________

                                                           0  Ft    Költségvetési egyenleggel

                                                           0  Ft    - ebből működési

                                                           0  Ft                felhalmozási

állapítja meg.”2. §


A Rendelet 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


3. §

A Rendelet 9.2 melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


4.§

A Rendelet 9.3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5.§


A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Tarnóczi József                                                                                dr. Polgári Orsolya     

  polgármester                                                                                            jegyző


A kihirdetés napja: 2020. november 27.


Ónod, 2020. november 27.dr. Polgári Orsolya

jegyző


                                              


Mellékletek