Ónod község képviselő testületének 8/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 30 - 2020. 07. 01

Ónod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ónod Község Önkormányzata és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: „R”) módosítása kapcsán a következőket rendeli el:

A „R” 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„2. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

                       

                                               806 900 000 Ft           Költségvetési bevétellel

                                               806 900 000 Ft           Költségvetési kiadással

                                   _____________________________________________

                                                           0  Ft    Költségvetési egyenleggel

                                                           0  Ft    - ebből működési

                                                           0  Ft                felhalmozási

állapítja meg.”2. §


A „R” 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


3. §

A „R” 9.2 melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


4.§

A „R” 9.3 melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5.§


A „R” a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Tarnóczi József                                                                                dr. Polgári Orsolya     

  polgármester                                                                                            jegyző


A kihirdetés napja: 2020. június 29.


Ónod, 2020. június 29.dr. Polgári Orsolya

jegyző