Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(I.29.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Hatályos: 2021. 02. 01

Vezseny Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításál szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva,   a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör) módosítására a következőket rendeli  el:

Általános rendelkezések


1.§  Vezseny Község Önkormányzata az illetékességi területén területi ellátási kötelezettséggel  háziorvosi körzetet,   fogorvosi körzetet, védőnői ellátási körzetet és az iskola-egészségügyi ellátást határozza meg.

Háziorvosi körzet


2.§ (1) A háziorvosi körzet Tiszavárkony és Vezseny község teljes közigazgatási területére kiterjed.

(2) A háziorvosi körzet tekintetében a körzet székhelye Tiszavárkony.

Fogorvosi körzet


3.§ (1) A fogorvosi körzet Vezseny, Tiszajenő és Tiszavárkony községek teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) A fogorvosi körzet tekintetében a körzet székhelye Tiszavárkony.

Védőnői körzet


4.§ (1) A védőnői körzet Tiszajenő és Vezseny községek teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) A védőnői körzet tekintetében a körzet székhelye Tiszajenő.

Iskola-egészségügyi ellátás


5.§ (1) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos, a védőnő és a fogorvos közreműködésével biztosított az általános iskola és óvoda intézményben az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a védőnői körzethez tartozik az (1) bekezdésben megjelölt intézmény óvodai nevelésben és általános iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók ellátása.

(3) Az iskola-egészségügyi körzet tekintetében a körzet székhelye Tiszavárkony.

Záró rendelkezések


6.§ (1) Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet.
                           Szabó Ferenc                                                                            Balláné Berecz Enikő

                            polgármester                                                                                           aljegyző


Mellékletek