Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(V.14.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2022. 09. 30

Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(V.14.) önkormányzati rendelete

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

2019.01.01.

Vezseny Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ban, a 151. § (2f) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Vezseny Községi Önkormányzat által fenntartott Vezseny Községi Óvodában óvodai nevelést igénybe vevő gyermekekre, és az önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézmények tanulóira.

2. § A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak összegeit a rendelet melléklete tartalmazza.

3. § Jelen rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díjak általános forgalmi adót tartalmazó összegei 2019. január 1. napjától.

1. Óvodai ellátás

Normál

diétás

Tízórai

116 Ft/nap

136 Ft/nap

Ebéd

370 Ft/nap

498 Ft/nap

Uzsonna

109 Ft/nap

130 Ft/nap

összesen

595 Ft/nap

764 Ft/nap

2. Iskolai ellátás

Normál

diétás

Tízórai

134 Ft/nap

143 Ft/nap

Ebéd

520 Ft/nap

549 Ft/nap

Uzsonna

128 Ft/nap

136 Ft/nap

összesen

782 Ft/nap

828 Ft/nap