Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 02. 25

Vezseny  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a.) és b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül, és a hivatali helyiségen kívül   történő házasságkötés létesítése esetén a megrendelők az alább  meghatározott díjat kötelesek fizetni:


a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén fizetendő díj: 16.000,-Ft


b) hivatali helységen kívül történő  házasságkötés esetén fizetendő díj : 19.000,-Ft


(2) Az anyakönyvvezető hivatali helysége Vezseny, Templom u.1. szám alatt van.


2.§ Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában történő közreműködéséért bruttó 20.000,- Ft/esemény összegű díjazás illeti meg.[1]


3.§ A házasulandók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében, a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

4.§ (1) Ez a rendelet 2017. június 1-én  lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról szóló 2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelete.

(3) E rendelet  rendelkezéseit a  hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék iránti kérelem alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.Vezseny, 2017. május 11.         Szabó Ferenc                                                                           Balláné Berecz Enikő

          Polgármester                                                                                        aljegyző
A rendelet kihirdetve:

Vezseny, 2017. május 31.

                                                                                                          Balláné Berecz Enikő

                                                                                                                       aljegyző

[1]

A rendelet szövegét a 3/2020 (II.121.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.02.25-től