Felsővadász község képviselő testületének 8/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2015. 01. 02

Felsővadász község képviselő testületének 8/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

2015.01.01.

módosításáról

Felsővadász község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kéményseprő–ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § A rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.

3. § A rendelet 2015. január 01. napjától lép hatályba.