Felsővadász község képviselő testületének 7/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 01. 01

Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestületének

7/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról


Felsővadász község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§. (1) bekezdésében, a 4.§. d.), valamint az 5.§. c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján helyi iparűzési adókötelezettséget vezet be és a következőket rendeli el:

1.§.

Adókötelezettség

  1. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

2.§.

Az adó mértéke

  1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1%-a.
  2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000.-Ft.

3. §.

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.§.

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.

Felsővadász, 2014. november 28.


Fehér Krisztián                                                                                       Fürjesné Jadlóczki Dóra

polgármester                                                                                                        jegyző

A rendelet kihirdetve.

Felsővadász, 2014. november 28.      

                                  Fürjesné Jadlóczki Dóra

                                               jegyző