Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

Hatályos: 2018. 03. 20

Vezseny Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el:


1.§ A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap

2. § Ez a rendelet 2018. március 20. napján lép hatályba.Szabó Ferenc                                                             Balláné Berecz Enikő

polgármester                                                                         aljegyző