Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2019. 07. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a./ és h./ pontjaiban meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja.A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya Nemeskisfalud Község közigazgatási területére terjed ki.


Az adó alanya és tárgya

2. §


Az adó alanya és tárgya az 1990. évi C. tv. 35.§ és 36 §-okban meghatározott vállalkozás és az általuk folytatott tevékenység.


Az adó mértéke

3. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.


 

Záró rendelkezés

4. §Ez a rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba.kmf.
                                Zenger Zsolt                                                       Vezér Ákos

                                polgármester                                                           jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 28.

Vezér Ákos

jegyző