Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

3. §a; 34.457 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                           26.474 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                       3.970 e Ft.

ac; finanszírozási kiadások                                                         4.013 e Ft.


b; 41.456 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                                          35.031 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                         727 e Ft.

bc; finanszírozási bevételek                                                         5.698 e Ft.


hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2016. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.


(3) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.


(4) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(5) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2017. évi eredményének alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.


5.§.


A képviselő – testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.


A képviselő - testület az önkormányzatnál 2016. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

7.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.


8.§.


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba a kihirdetést követő óra kezdetekor.kmf.


                                               Zenger Zsolt                                                                        Vezér Ákos

                                               polgármester                                                                          jegyzőKihirdetve: 2018. május 31. 17.00. óra


                                                                                                                                             Vezér Ákos

                                                                                                                                                jegyző