Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:


a; 30.866 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                           24.465 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                       6.421 e Ft.

ac; finanszírozási kiadások                                                                0 e Ft.


b; 38.084 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                                          26.046 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                      4.403 e Ft.

bc; finanszírozási bevételek                                                         7.635 e Ft.


hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2018. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.


(3) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2018. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.


(4) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


(5) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2018. évi eredményének alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.5.§.


A képviselő – testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.


A képviselő - testület az önkormányzatnál 2018. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.

7.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.


8.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
kmf.


                                               Zenger Zsolt                                                                        Vezér Ákos

                                               polgármester                                                                          jegyzőKihirdetve: 2019. május 30.

                                                                                                                                             Vezér Ákos

                                                                                                                                                jegyző

Mellékletek