Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelete

Telekadóról

Hatályos: 2014. 01. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

15/2013(XI.20.)

önkormányzati rendelete

a telek adóról

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a,) pontja és az 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdése (a továbbiakban: Htv.)  felhatalmazása alapján a telekadóról az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Nemeskisfalud község közigazgatási területére terjed ki.

Az adó alanya

2.§

Az adó alanya a Htv. 18.§-ában meghatározott adóalany.

Adómentesség

3.§

     E rendelet alapján mentes az adó alól az a magánszemély    akit a Htv . 24.§-a alapján az    adott ingatlanra  vonatkozóan kommunális adókötelezettség terhel .

.

                                                          Adókedvezmény

                                                                      4.§

  1. Minden adóalany csak egy címen részesülhet kedvezményben .
  2. 50%-os kedvezményben részesül az a magánszemély akinek a tulajdonában olyan belterületi telek van ,  amely a 253/1997(XII.20.) Korm r. 33.§-a (1) bekezdése a.) és b) pontja alapján nem beépíthető, továbbá ha a 253/1997. (XII.20.) Korm. r. 33.§ (1)bekezdés a.)  vagy b) pontja alapján nem beépíthető , amelyen épület építmény nem helyezhető el.
  3. 50%-os kedvezményben részesül az a magánszemély  adóalany, aki életvitelszerűen Nemeskisfaludon lakik .

Az adó alapja

5.§

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

6.§

Az adó évi mértéke 10 Ft/m2

Értelmező rendelkezések

                                                                  7.§

Életvitelszerű ottlakás: a magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen életvitelszerűen lakóhelyül,

  1. ahonnan a magánszemély az életét szervezi, azaz rendszeresen innen indul munkába, illetve ide tér haza,
  2. ahol a mindennapi életviteléhez (főzés, mosás, étkezés stb.)szükséges tevékenységeket alapvetően folytatja,
  3. amely a család élete helyszínéül szolgál,
  4. amelyre vonatkozóan a közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, 
  5. amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál és a közműszolgáltatóknál.

8.§

E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

Nemeskisfalud, 2013. november 20.

Vida Ferenc                                         Hoffmanné dr. Németh Ildikó

polgármester                                                                 jegyző

 

Szerkesztés...

Mellékletek