Csehimindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 05

Csehimindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017.(VIII.4.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  Csehimindszent Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  1. §Helyi népszavazást a település legalább 60 választópolgára kezdeményezhet.
2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csehimindszent, 2017. augusztus 3.


  Fukszberger Imre                                                                 Biró Tibor

                polgármester                                                                         jegyzőZáradék: E rendelet 2017. augusztus 4-én kihirdetésre került.

               Csehimindszent, 2017. augusztus 4.


                                                            

                                                                                                        Biró Tibor

                                                                                                           jegyző
Mellékletek