MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017.(V.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁRÓL

Hatályos: 2017. 05. 20

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2. §


A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

3.  §


(1) Ez a rendelet 2017. május 20-án lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Markotabödöge Község Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/1995.(VI.29.) rendelete.