MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020.(III.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Hatályos: 2020. 03. 16

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a 151. § (2f) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


A rendelet személyi hatálya a Kóny székhelyű Tündér-tavi Óvoda Markotabödögei telephelyén étkezőkre terjed ki.

2. §


Az étkezést igénybe vevők által fizetendő intézményi térítési díjak:


ÉTKEZÉST IGÉNYBE VEVŐ

NYERSANYAG NORMA

(Ft/nap)

TÉRÍTÉSI DÍJ (Ft/nap)

Óvodások


Tízórai

89 Ft/nap

443

443

Ebéd

288 Ft/nap

Uzsonna

86 Ft/nap


A térítési díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

3.  §


(1) Ez a rendelet 2020. március 16. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Markotabödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi élelmezési térítési díjakról szóló 3/2019.(IV.24.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.