MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2017.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 05. 31

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

74.087.808 Ft

   költségvetési bevétellel

48.260.106 Ft

   költségvetési kiadással

25.827.702 Ft

   helyesbített maradvánnyal

        hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét, vagyonkimutatását, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 5., 6., és 7. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.