MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2019.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 05. 31

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

90.406.114 Ft

     költségvetési bevétellel

63.204.280 Ft

     költségvetési kiadással

27.201.834 Ft

     helyesbített maradvánnyal

        hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét, vagyonkimutatását, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 5., 6., és 7. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §


(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §


Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.