MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015.(XI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Hatályos: 2016. 01. 01

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

1. §


Kommunális adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

2. §


(1) Az adó mértéke a Htv. 11. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 28.000 Ft/év.


(2) Az adó mértéke a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként 12.000 Ft/év.

3. §


22.000 Ft adókedvezményben részesül, tehát adótárgyanként 6.000 Ft adót köteles fizetni az adóalany azután az lakás után, amelyben életvitelszerűen lakik.

4. §


(1) Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.


(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Markotabödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete.


(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.