MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2020.(VII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2019.(III.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2020. 07. 15 - 2020. 07. 16

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

  1. §


Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:


64.818.802 Ft

  Költségvetési bevétellel

92.02.5636 Ft

  Költségvetési kiadással

27.201.834 Ft

  Költségvetési hiánnyal

       állapítja meg.”

2. §


Az R. 1-4. mellékletei helyébe e rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

3. §


Ez a rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.