MARKOTABÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 12. 01

Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Markotabödöge község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

Az alapellátás körzetei


2. §


Markotabödöge, Cakóháza, Rábcakapi és Tárnokréti Községek Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy háziorvosi (felnőtteket és gyermekeket ellátó vegyes) körzetet alkot területi ellátási kötelezettséggel. Az ellátás székhelye az érintett települési önkormányzatok megállapodása alapján: 9164 Markotabödöge, Fő utca 164.

3. §


Kóny, Enese és Markotabödöge Községek Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

A fogorvosi körzet székhelye: 9144 Kóny, Soproni utca 7.

4. §


Markotabödöge, Rábcakapi, Cakóháza és Tárnokréti községek önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

5. §


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye az érintett települési önkormányzatok megállapodása alapján: 9167 Bősárkány, Kossuth utca 1.


(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást - az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el a Győri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény útján. Az ügyeleti ellátás székhelye: 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.

6. §


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet az önkormányzat a Markotabödöge, Fő utca 164. alatti orvosi rendelőben biztosít.

Záró rendelkezés


7. §


(1) Jelen rendelet 2016. december 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Markotabödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 5/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete.