Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XI.29.)

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2013. 11. 30

Szerkesztés...

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

                                                14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete              

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról


Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban : Mozgókép tv.) 34. § (3) és (5) bekezdésében, a 37. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:


1.§


 1. A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára terjed ki.


 1. Filmforgatási célú közterület- használat alatt, figyelembe véve  a  Mozgókép tv-ben meghatározottakat
  1. forgatási helyszín által elfoglalt,
  2. a filmforgatáshoz szükséges technikai jellegű tevékenységhez fűződő,
  3. stáb parkolás miatt igénybe vett

             közterület-használatot kell érteni.


 1. A Képviselőtestület a település közigazgatási területén nem határoz meg turisztikailag ki­emelt    

                  területet.


 1. A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mozgókép tv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.


2.§


 1. A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díj mértékét az 1. számú melléklet   

       tartalmazza.


 1. Mentes a díjfizetés alól az Mozgókép tv. szerinti közérdekű célokat (oktatási, tudományos vagy  

ismeretterjesztő témájú) szolgáló vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 30 napot.


3.§


 1. A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.


 1.  A közterület filmforgatási célú igénybevétele nem haladhatja meg esetenként a 7 egymás követő napot.


 1. A nem engedélyezhető állami és helyi ünnepnapokon.


 1. A kérelmező a közterület filmforgatási célú használata során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani.


4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Géderlak, 2013. november 26.


                                   Katona György                                               Czabainé Csada Márta

                                   polgármester                                       jegyzőKihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2013. november 29.                                                           Czabainé Csada Márta

                        jegyző