Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(VII.1.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2015. 07. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(VII.1.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2015.07.02.

Szőlősgyörök Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szőlősgyörök Községi Önkormányzatra, a Gárdonyi Géza Művelődési Házra, valamint a Szőlősgyöröki Lurkó Óvodára.

2. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok

2. § Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) a középfokú köznevelési, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különböző intézményeiben, továbbá a felsőoktatási intézményekben a tanulók, hallgatók részére szociális rászorultsági alapon folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatások,

c) a felnőttoktatásban résztvevők részére folyósítható valamennyi pénzbeli juttatás,

d) az ellátottaknak és a volt foglalkoztatottaknak, azok hozzátartozóinak nyújtott, juttatások,

e) kiküldetési költségtérítés, napidíj,

f) készlet- és egyéb beszerzés 100.000.- forint értéket el nem érő kiadások,

g) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások esetében 200.000.- forint értéket el nem érő kiadások,

h) a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 100.000.- forint értéket el nem érő kiadások,

i) a f)-g) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

j) az a)-i) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetében.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően a kiadások készpénzben történő teljesítése esetén kell alkalmazni.