Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(X.25.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Hatályos: 2004. 11. 26 - 2009. 10. 25

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(X.25.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási tervről1

2004.11.26.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal a település rendezési tervével összhangban Szőlősgyörök Község illetékességi területére, a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003.(VIII.15.) Kormányrendelet rendelkezései figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Képviselő-testület Szőlősgyörök Község illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. számú mellékletében állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási tervben foglaltakról a Hgt. 37. §. (1) bekezdése alapján 2 évente beszámolót állít össze.

3. § E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

1

Hatálybalépés ideje: 2004.11.26.