Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a sajátos helyzet meghatározásáról

Hatályos: 2008. 04. 29

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a sajátos helyzet meghatározásáról

2008.04.29.

Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatálya az önkormányzat által önállóan vagy társulásban fenntartott általános iskolákra terjed ki.

2. § Sajátos helyzetű a gyermek ha:

1.) halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű, vagy
2.) testvére, szülője fogyatékos vagy tartósan beteg, vagy
3.) a szülő munkahelye megegyezik a választott intézménnyel, vagy
4.) ha a testvére az adott intézmény tanulója, vagy
5.) lakóhelyétől a választott iskola egy km-en belül található.

3. § (1) A törvényi felvételi kötelezettség teljesítése után a szabad férőhelyek mértékéig az általános iskola a sajátos helyzetű gyermeket sorsolás nélkül felveszi.

(2) Ha a sajátos helyzetű gyermekek létszáma a szabad férőhelyek számát meghaladja a felvételről az általános iskola vezetője dönt.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a 2. §-ban foglalt sorrendnek megfelelően kell a gyermeket felvenni.

4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.