Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2014. 10. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2014.10.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület elrendeli a népszavazást, ha azt legalább a település választópolgárai 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(VIII.26.) sz. rendelete 43. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Helyi népszavazás

43. § A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.”