Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (I.10.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 01. 11

Gyöngyös Város Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás, továbbá a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról szóló 3/2021. (I.8.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Gyöngyös Város Polgármesterének a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 34/2020.(XI.12.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § E rendelet rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet alkalmazni.”


  1. §

Ez a rendelet 2021. január 11-én lép hatályba.