Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 27

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el.  1. §


A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a helyi adókról szóló 27/2010.(XII.16) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 14/A.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(7) Az adózó 14/A. § szerinti rendelkezés lehetőségével a 2021. I. és II. félévi adóelőleg megfizetésével egyidejűleg élhet, az Önkormányzat által erre a célra rendszeresített nyomtatványon, amelyen arra vonatkozóan is köteles nyilatkozni, hogy megfelel a 369/2020.(XII.22.) Kormányrendelet 1.§-ában meghatározott kis- és középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek.”  1. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.