Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról

Hatályos: 2020. 12. 12

Gyöngyös Város Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás, továbbá a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról szóló 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Gyöngyös Város Polgármesterének a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 34/2020. (XII.12.) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 11-ig lehet alkalmazni.”


  1. §


Ez a rendelet 2020. december 12-én lép hatályba.