Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(X.26.) önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvnek megfelelő módosításáról

Hatályos: 2009. 10. 26 - 2009. 10. 28

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(X.26.) önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvnek megfelelő módosításáról

2009.10.26.

Önkormányzat tulajdonában lévő házingatlanok elidegenítéséről szóló 3/1991.(IV.26.) számú rendelet módosítása

1. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő házingatlanok elidegenítéséről szóló 3/1991.(IV.26.) számú rendelet az alábbi új 6. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

6. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
Helyi építési szabályzatról szóló 6/2003.(VI.24.) számú rendelet módosítása

2. § A Helyi építési szabályzatról szóló 6/2003.(VI.24.) számú rendelet az alábbi új 35. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

35. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
Szőlősgyörök Község építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 6/1998.(III.30.) számú rendelet módosítása

3. § Szőlősgyörök Község építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 6/1998.(III.30.) számú rendelet az alábbi új 16. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

16. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2000.(V.10.) számú rendelet módosítása

4. § A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2000.(V.10.) számú rendelet az alábbi új 8. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

8. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 18/2007.(XII.19.) számú rendelet módosítása

5. § A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 18/2007.(XII.19.) számú rendelet az alábbi új 8. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

8. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 4/2005.(V.30.) számú rendelet módosítása

6. § A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 4/2005.(V.30.) számú rendelet az alábbi új 7. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

7. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
A Közigazgatási Terület Rendjéről szóló 4/1991.(V.29.) számú rendelet módosítása

7. § A Közigazgatási Terület Rendjéről szóló 4/1991.(V.29.) számú rendelet az alábbi új 29. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

29. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 12/2004.(X.25.) számú rendelet módosítása

8. § A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 12/2004.(X.25.) számú rendelet az alábbi új 4. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

4. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
A talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XII.20.) számú rendelet módosítása

9. § A talajterhelési díjról szóló 15/2004.(XII.20.) számú rendelet az alábbi új 8. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

8. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
A helyi közművelődésről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 2/2002.(I.28.) számú rendelet módosítása

10. § A helyi közművelődésről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 2/2002.(I.28.) számú rendelet az alábbi új 8. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

8. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
Szőlősgyörök Község jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 8/1994.(XI.28.) számú rendelet módosítása

11. § Szőlősgyörök Község jelképeiről és a jelképek használatáról szóló 8/1994.(XI.28.) számú rendelet az alábbi új 14. §. szakasszal egészül ki:

Jogharmonizációs záradék

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005.(X.27.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.