Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a szomszédjogokról szóló 7/2013.(VII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 02

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a szomszédjogokról szóló 7/2013.(VII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2016.01.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés szerinti, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szomszédjogról szóló 7/2013.(VII.23.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

Záró rendelkezések

2. § A rendelet 2016. január 01-én lép hatályba.

3. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.