Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020. (XII.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelet részleges hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2020. 12. 05

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el.  1. §Nem lép hatályba a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Gyöngyös Város Polgármesterének a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására alkotott 35/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete építményadó, valamint idegenforgalmi adó emeléséről rendelkező 1. §-a, valamint 2. § (1) bekezdése.  1. §E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.