Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete

A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2021. 02. 16 - 2021. 12. 30

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete

A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

2021.02.16.

Szőlősgyörök Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja a 2021. évben 50.000,-Ft.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni, és 2021. december 31. napján hatályát veszti.