Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.30.)önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2020. 12. 31

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.30.)önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2016.01.01.

Géderlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) rendelkezéseivel összhangban az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal, határozatlan időre

a) magánszemély kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót vezeti be.

Magánszemély kommunális adója

2. § Az adó évi mértéke adótárgyanként 3.000,- Ft.

Helyi iparűzési adó

3. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,5 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 500,- Ft.

Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Géderlak Község Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/1995.(XII.21.) Ör. számú rendelete, a módosításáról szóló 8/2002. (XII.11.) önkormányzati rendelete, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 19/2003. (XII.20.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 16/2009. (XI.25.) önkormányzati rendelete.