Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Gyöngyös Város Polgármestere 4/2021. (II.4.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről

Hatályos: 2021. 02. 05

Gyöngyös Város Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

Gyöngyös Város központi belterületén, valamint Mátrafüred, Kékestető, Mátraháza, Sástó, Farkasmály településrészek belterületén található közterületeken, illetve nyilvános helyeken – a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – a maszkviselés nem kötelező.

2. §

Ez a rendelet 2021. február 5-én lép hatályba, rendelkezéseit 2021. március 1-ig lehet alkalmazni.