Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzmaradványáról

Hatályos: 2018. 05. 26

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyös Város Önkormányzata 2017. évi maradványáról a következőket rendeli el.


1.§


(1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2017. évi maradványát, amely megegyezik az alaptevékenység maradványával 2.506.073.268 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.


2.§


(1) A Képviselő-testület az 1.§-ban jóváhagyott maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2.394.712.491 Ft-ot, szabad maradványként pedig 111.360.777 Ft-ot hagy jóvá.


(2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felosztását az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:


  • dologi kiadásra                                                                              103.051.179 Ft
  • pénzeszközátadásra                                                                        12.655.129 Ft
  • beruházási kiadásokra                                                               2.278.424.609 Ft
  • felújítási kiadásokra                                                                              581.574 Ft
  • tartalékra                                                                                          111.360.777 Ft


3.§


(1)   A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mellékletek