Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.30.)önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2015. 12. 01

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló  2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Géderlak község közigazgatási területén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra, fogorvosi ellátásra, védőnői ellátásra, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, és az iskola-egészségügyi ellátásra.

2.§

Háziorvosi körzet


Géderlak Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat ) közigazgatási területe egy felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetet alkot területi ellátási kötelezettséggel. A területi ellátási kötelezettség az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján kiterjed Ordas Község közigazgatási területére is, székhelye: 6334 Géderlak, Kossuth u. 89.


3.§

Fogorvosi körzet


Az Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. A területi ellátási kötelezettség az önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján kiterjed Ordas, Uszód, Dunaszentbenedek közigazgatási területére is, székhelye: 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth u. 57.


4.§

Ügyeleti ellátás körzete


Az Önkormányzat közigazgatási területe az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás vonatkozásában egy körzetet alkot.


5.§

Védőnői körzet, valamint iskola-egészségügyi ellátás körzete


Az Önkormányzat közigazgatási területe egy védőnői körzetet és egy iskola-egészségügyi körzetet alkot, mindkét körzet székhelye:6334 Géderlak, Kossuth u. 89.


6.§

Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti  a háziorvosi(fogorvosi) körzetek meghatározásáról szóló 4/2002. (VI.29.) Ör. számú rendelet.


Géderlak, 2015. november 24.


Katona György                                                          Czabainé Csada Márta

polgármester                                                              jegyző


A rendelet kihirdetve:

2015. november 30.

                                                                       Czabainé Csada Márta                                                                                                                                              jegyző