Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VII.27.)önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak mértékéről

Hatályos: 2020. 09. 01- 2021. 06. 30

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VII.27.)önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjak mértékéről

Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 115.§-ában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Sztv. hatálya alá tartozó szociális étkeztetés intézményi térítési díját az étkezés szolgáltatási önköltségre figyelemmel, egy ellátási napra (ebéd) számítottan állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(3) Az ebéd kiszállításáért nem került felszámításra külön díj.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdés szerinti ellátásokért fizetendő térítési díjakat a rendszeres és személyes jövedelemmel és tartásra vagy gondozásra köteles és képes hozzátartozóval nem rendelkező ellátottak esetében teljes mértékben átvállalja /ingyenes étkeztetés/.

2. § (1) A képviselő-testület házi segítségnyújtás (személyi gondozás, szociális segítés) intézményi térítési díját a feladat szolgáltatási önköltségre figyelemmel, egy órára számítottan állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételét minden igénybe vevő részére térítésmentesen biztosítja.

3. § (1) E rendelet 2020. szeptember 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az intézményi térítési díjak mértékéről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

1.melléklet

1.) A szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díj mértéke a nettó nyersanyagár szerinti ár értékében meghatározva, amely az áfát nem tartalmazza, azaz 488 Ft/fő/nap. 2.)a)A Sztv. hatálya alá tartozó szociális étkeztetés intézményi térítési az étkezés szociális önköltsége egy adagra (ebéd) számítottan, figyelemmel normatívák fajlagos hozzájárulás összegeire nettó 764,- Ft/adag. Az ebéd kiszállításáért nem került felszámításra külön díj. b)A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja a feladat szociális önköltsége egy órára számítottan: ba) Személyi gondozás 2.027,- Ft/óra, bb) Szociális segítés 2.027,-Ft/óra. 3.)A képviselő-testület e rendelet 2. § (2) bekezdése szerint, a házi segítségnyújtás igénybevételét minden igénybe vevő részére térítésmentesen biztosítja, ezért e melléklet 2.) pontjában megállapított intézményi térítési díj 0,- Ft.