Sávoly Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(VI.25.)

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 26- 2024. 12. 30

Sávoly Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(VI.25.)

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 1

2020.06.26.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Sávoly Község Önkormányzatára terjed ki.

A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének:

a) kiadási fő összegét 108.409 ezer forintban,

b) bevételi fő összegét 184.158 ezer forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.

3. § Az önkormányzat bevételeit és működési kiadásait feladatonként részletezve az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 9.229/e Ft összegben, valamint azok célonkénti részletezését a 3-4. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat záró-létszámát a képviselő-testület az 5. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 6.1. és 6.2. melléklet tartalmazza.

7. § Sávoly Község Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei - célok szerint, évenkénti bontásban - a 7. melléklet szerint alakultak.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított 2019. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9.1-9.2-9.3. mellékletben foglalt részletezés alapján 579.612/e Ft-ban állapítja meg.

10. § Az Önkormányzat 2019. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

11. § Sávoly Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terve a 11. melléklet szerint alakult.

12. § Sávoly Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatás 12. melléklet szerint alakult.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.