Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.19..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004. (V.25.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 19 - 2015. 03. 21

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (III.19..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004. (V.25.) sz. rendelet módosításáról

2015.03.19.

Bükkösd Községi Önkormányzatnak a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004.(V.25.) sz. Kt. rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) a következőképpen módosul:

1. § Az Alaprendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendeletmódosítás 1. sz. melléklete lép.

2. § Az Alaprendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendeletmódosítás 2. sz. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi étkezési nyersanyagnormái 2015. január 1-jétől

Igénybe vevők

Étkezési díj

napközi

ebéd


Vendég
ellátottak


590

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bükkösdi Tagóvodája
óvodai gyermek
ellátottak


285

Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye
iskolai gyermek
ellátottak


350


Szociális étkeztetés


370


2. melléklet

A szociális étkeztetésben fizetendő személyi térítési díjak összegéről
A szociális étkeztetésben:

a) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 %-a alatt van, a fizetendő napi térítési díj a díj 50 %-a.

b) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 - 140 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj 60 %-a.

c) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 140 - 160 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj 70 %-a.

d) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160-190 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj 80 %-a.

e) Ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 190 %-a felett van, a fizetendő napi térítési díj a díj 100 %-a.

Igazolt havi jövedelem összege

%-os térítési díj

Fizetendő térítési díj
Ft/ellátási nap

- 34.200

50 %

185

34.201-39.900

60 %

220

39.901-45.600

70 %

260

45.601-54.150

80 %

295

54.150-

100 %

370