Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VIII.1..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01 - 2019. 08. 03

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VIII.1..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) számú rendelet módosításáról

2019.08.01.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 4/2019. (II.14.) sz. rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését

a) tárgyévi költségvetési bevételét 521.905 e Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 458 493 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 63 412 e Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 521.905 e Ft-ban,

Ezen belül:
66 031 e Ft személyi jellegű kiadásban
11 957 e Ft munkaadót terhelő járulékban
141 026 e Ft dologi jellegű kiadásban
5 850 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban
104 612 e Ft egyéb működési célú kiadásokban
129 157 e Ft beruházásokban
61 088 e Ft felújításokban
2 184 e Ft finanszírozási kiadásokban
állapítja meg az 1.-4. számú mellékletekben foglaltak szerint.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

1. melléklet

mellékletek