Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (V.17..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (IV.26.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01 - 2019. 07. 03

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (V.17..) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (IV.26.) sz. rendelet módosításáról

2019.07.01.

Bükkösd Községi Önkormányzatnak a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) a következőképpen módosul:

1. § Az Alaprendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendeletmódosítás 1. sz. melléklete lép.

2. § Az Alaprendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendeletmódosítás 2. sz. melléklete lép.

3. § E rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi étkezési nyersanyagnormái 2019. július 1-jétől


Igénybe vevők

Étkezési díj

napközi

ebéd


Vendég
ellátottak


720

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bükkösdi Tagóvodája
óvodai gyermek
ellátottak


505

Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye
iskolai gyermek
ellátottak


480


Szociális étkeztetés


500


2. melléklet

A szociális étkeztetésben fizetendő személyi térítési díjak összegéről A szociális étkeztetésben:

a) Ha a kérelmező jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 %-a alatt van, a fizetendő napi térítési díj a díj 50 %-a.

b) Ha a kérelmező jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 120 - 140 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj 60 %-a.

c) Ha a kérelmező jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 140 - 160 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj 70 %-a.

d) Ha a kérelmező jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 160-190 %-a között van, a fizetendő napi térítési díj a díj 80 %-a.

e) Ha a kérelmező jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 190 %-a felett van, a fizetendő napi térítési díj a díj 100 %-a.

Igazolt havi jövedelem összege

%-os térítési díj

Fizetendő térítési díj
Ft/ellátási nap

- 34.200

50 %

250

34.201-39.900

60 %

300

39.901-45.600

70 %

350

45.601-54.150

80 %

400

54.150-

100 %

500