Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (XI.21..) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014. (XI. 25.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 21 - 2019. 11. 23

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (XI.21..) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014. (XI. 25.) sz. rendelet módosításáról

2019.11.21.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. (továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Mötv. 53. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a működésének részletes szabályairól szóló 12/2014. (XI. 25.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Alaprendelet 2. sz. melléklete a következőképpen módosul:
” A képviselő-testületi tagjainak névsora
1. Homann János polgármester
2. Mezei Attila alpolgármester
3. Armbruszt János képviselő
4. Kajtár József képviselő
5. Keszerice Ferenc képviselő
6. Nagy József képviselő
7. Trapp Károly képviselő

A képviselő-testület bizottságai tagjainak a névsora

Ügyrendi Bizottság:
elnök:
Kajtár József
tagok:
Armbruszt János
Keszerice Ferenc”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.