Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(XII.28.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok égetésének helyi szabályairól szóló 14/2015.(XI.27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§ Hatályát veszti Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselőt-testületének az avar és kerti hulladékok égetésének helyi szabályairól szóló 14/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1 napján lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.