Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 30 - 2015. 05. 02

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.30..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) számú rendelet módosításáról

2015.04.30.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 3/2015. (II. 20.) sz. rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését

a) tárgyévi költségvetési bevételét 342.654 e Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 222 995 e Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 119 659 e Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 342. 654 e Ft-ban,

Ezen belül:
48 833 e Ft személyi jellegű kiadásban
9 427 e Ft munkaadót terhelő járulékban
91 791 e Ft dologi jellegű kiadásban
10 482 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban
18 981 e Ft egyéb működési célú kiadásokban
17 255 e Ft beruházásokban
102 404 e Ft felújításokban
43 481 e Ft finanszírozási kiadásokban
állapítja meg az 1.-2. számú mellékletekben foglaltak szerint.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

1-2. melléklet

1-2 melléklet